5. Huren

5.1 Opzegtermijn, verlenging

De opzegtermijn van de huur bedraagt 7 dagen. Zonder bericht van de huurder wordt de huur automatisch verlengd. De periode van verlenging is evenredig aan de door de huurder gekozen huurperiode. Eventuele vervolgperioden worden geïncasseerd via automatische incasso.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

5.2 Schade, diefstal en verlies

De huurder is aansprakelijk voor ontdane schade aan het instrument alsook voor diefstal en/of verlies van het instrument.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

5.3 Eigendom

Gedurende de volledige huurperiode blijft het instrument eigendom van de verhuurder.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

5.4 Ontbinding huurcontract

Bij niet of niet tijdige betaling, dan wel retournering van het instrument is de verhuurder gerechtigd het huurcontract te ontbinden, waarbij alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de huurder zijn.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven