7. Garantie & Retour

7.1 Garantietermijn

Op ieder product zit standaard een wettelijke garantie. Dit betekent dat Van der Aa Blaasinstrumenten er voor staat dat een artikel in goede staat verkeert en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren zoals u mag verwachten.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

7.2 Garantieprocedure

Het is vervelend als een artikel niet, of niet naar behoren functioneert. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking en raadpleeg ook de handleiding van het artikel voor eventuele probleemoplossingen.

Als een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice voor een probleemoplossing.

Volg de volgende stappen als u een artikel naar ons wilt versturen voor garantie:

 • Neem binnen de garantietermijn contact op met onze klantenservice.
 • Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na overeenstemming met onze klantenservice.
 • Verpak het garantieartikel degelijk als u het verstuurt.
 • In de garantiezending dient duidelijk een briefje met adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem aanwezig te zijn. Voeg ook een kopie van het aankoopbewijs toe.
 • De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.


Kijk voor de exacte situaties waarin garantie geldt en uitsluitingen hierop, onder artikel Garantie van onze Algemene Voorwaarden. Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

7.3 Retourneren

Voor een retourzending kunt u de volgende procedure hanteren:

 • Communiceer binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling uw retourverzoek aan info@vanderaablaasinstrumenten.nl.
 • Het is niet verplicht om een "reden van retour"aan te geven. Wij adviseren om dit wel in te vullen om eventuele onnodige retourzendingen te voorkomen.
 • De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retourverzoek gestuurd te worden.
 • Houd er rekening mee dat u een product kunt beoordelen zoals u ook in een fysieke winkel zou mogen. Het verbreken van een verzegeling of verpakking is niet nodig om het product te beoordelen en resulteert in een waardevermindering van 100%.
 • Indien een product/retourzending beschadigd is, kan Van der Aa Blaasinstrumenten eveneens een waardevermindering in rekening brengen.
 • Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de originele verpakking.
 • Verpak de retourartikelen in een vergelijkbare verpakking met hoe u de artikelen van Van der Aa Blaasinstrumenten hebt ontvangen om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
 • De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de consument. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons te worden verstuurd.
 • Op de retourzending dienen duidelijk uw naam, adres- en bestelgegevens vermeld te staan.
 • De consument draagt het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.
 • Een terugstorting wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding verwerkt.
 • Als de volledige bestelling wordt geretourneerd crediteren wij de originele factuur inclusief de verzendkosten.

 
< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

7.4 Afkoelingsperiode

Wij doen er alles aan om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u toch af willen zien van uw aankoop, dan kan dat binnen 14 dagen na aankoop. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode (herroepingsrecht). Deze periode gaat in op de dag nadat het pakket door of namens u in ontvangst is genomen. Voor een retourzending kunt u onze retourprocedure hanteren.

Wat te doen in de volgende situaties:

U heeft een verkeerd artikel besteld:
Ondanks het zoeksysteem en de filteropties, kan het voorkomen dat u onverhoopt een verkeerd artikel heeft besteld. U kunt onze retourprocedure hanteren.

U heeft een verkeerd artikel ontvangen of uw zending is niet compleet:
Controleer na ontvangst altijd of uw zending compleet en correct is. Mocht er een verkeerd artikel geleverd zijn of een artikel ontbreken, kunt u dit melden bij de klantenservice. Wij zorgen er dan voor dat wij onze fout zo spoedig mogelijk herstellen.

U heeft een defect artikel ontvangen:
Als u een defect artikel heeft ontvangen, kunt u onze garantieprocedure hanteren.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven

7.5 Zeven jaar garantieplan

De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar, deze dient dat met de originele aankoopnota aan te kunnen tonen. Het geleverde instrument is vóór de aankoop grondig gecontroleerd en afgesteld.

De leverancier garandeert dat gedurende zeven jaar na de datum van aankoop ieder defect, te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, zal worden hersteld*. Aan deze garantie is de voorwaarde verbonden dat de eerste eigenaar, behalve in het eerste jaar van de garantie (gratis controlebeurt), het instrument ieder jaar voor onderhoud dient aan te bieden. Dit gebeurt op of rond de datum in de komende jaren die overeenkomt met de aankoopdatum: daarbij wordt een marge van één maand gehanteerd.

De kosten voor een onderhoudsbeurt zullen dan een bedrag van ongeveer € 45,- zijn voor dwarsfluit en klarinet. Bij overige instrumenten is dit afhankelijk van het instrument. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden i.v.m. inflatie. De aanspraak op de garantietermijn van 7 jaar en het onderhoud voor het vastgestelde tarief, komen te vervallen wanneer de eigenaar binnen deze periode (verder) afziet van het aanbieden voor onderhoud van het instrument.


* De verplichting m.b.t. de garantie beperkt zich tot het, zonder kosten, repareren of vervangen van die onderdelen die naar beoordeling van de leverancier van het begin af ondeugdelijk of defect waren of die, hoewel het instrument normaal gebruikt is, ondeugdelijk geworden en/of defect geraakt zijn.

De garantie strekt zich ook uit tot het lak-, zilver- en nikkelwerk; beschadiging echter van lak-, zilver- en/of nikkelwerk door transpiratie en huidcontact, atmosferische invloeden of andere oorzaken van buitenaf, vallen buiten de garantie.

Onderdelen van het instrument die door het gebruik aan normale slijtage onderhevig zijn (polsters, kurkjes, vilt, veren etc), vallen niet onder de garantie.

Defecten voortkomend uit ondeskundig of onachtzaam gebruik van het instrument vallen niet onder de garantie.

Voorts is de garantie niet van toepassing indien, na vaststelling door de leverancier, het instrument door een ander dan de leverancier is gerepareerd, het instrument verkeerd gebruikt is of door nalatigheid, ongelukken of slecht onderhoud niet meer naar behoren functioneert. De kosten die gemaakt moeten worden om het instrument te kunnen aanbieden aan de leverancier, worden gedragen door de eigenaar.

< Terug naar vorige pagina < Terug naar boven